Odense Türk Eğitim Birliği

Başlıca amacı Danimarka'da yetişen Türk çocuk ve gençlerine dil, kültür ve tarihlerini, halk oyunları, skeç ve tiyatro, oratorya ve müzik gibi dallarda uygulayarak öğretmektir. Bir kültür ancak dilinde anlatılırsa tam olarak anlaşılır. En büyük gayelerimizden birisi de budur.

31 Ağustos 2003 yılında tek derdi Türkçe olan gönüllü anne, baba ve eğitimcilerin bir araya gelerek oluşan boşluğu doldurmak için, resmi olarak dernek çalışmalarına başlamış ve bu günlere kadar devam ettirmiştir.


Değerlerımiz

 

Heşey çocuklarımız için


Dilini bilmeyen dinini, milliyetini ve kültürünü öğrenemez


Dilini bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur

mısyon

 

Odense’de yaşayan Türk çocuk ve gençlerine dil, tarih ve kültürlerini öğretmek

Vızyon

 

Bunu oyun, eğitim ve faaliyetlerle destekleyerek hayata geçirmek

Derdimiz Türklüğü ve türk kültürünü korumak

DUYURU

9 Ekim

Genel Kurul

29 Ekim

Cumhuriyet

12 kasım

Yemek