Genel Kurul

14 Ekim Çarsamba günü saat 18.00’de eski Humlehave okulunun öğretmenler odasında OTEB in olağan genel kurulu yapılacaktır. Üyelerimizin katiıması önemle rica olunur.

Gündem:
1. Açilis
2. Divan teşklili, başkan, sözcü ve katip seçimi
3. 2014 yılı faaliyet raporu
4. 2014 ve 2015 ılk yarısına kadar olan bütce raporu
5. Tüzük degisikligi – Takvim yılı olan hesap yılını eğitim yılını takip edecek döneme degistirilmesi.
6. Üye seçimi
7. Kapanış